| | | | | | |  


W naszej ofercie posiadamy:

-------------------------------------------- REGULATORY --------------------------------------------


RC9-M

Regulator RC9-M jest inteligentnym mikrokomputerowym urządzeniem przemysłowym przeznaczonym do automatycznego utrzymywania minimum mocy biernej w sieciach trójfazowych trójprzewodowych napięcia poprzez załączanie oraz wyłączanie trójfazowych kondensatorów elektroenergetycznych baterii.
Może być stosowany z we wszystkich typach baterii kondensatorów w miejsce dowolnego innego regulatora mocy biernej lub współczynnika mocy (z rodziny RC, ACM, eBR, RMB, MRM, RPR) natablicowo (w miejsce miernika cosinus j) lub wewnątrz baterii kondensatorów.


RT4

Regulator RT4 jest inteligentnym mikrokomputerowym urządzeniem przemysłowym przeznaczonym do automatycznego utrzymywania minimum mocy biernej w sieciach trójfazowych trójprzewodowych napięcia poprzez załączanie oraz wyłączanie trójfazowych kondensatorów elektroenergetycznych baterii.
Może być stosowany z we wszystkich typach czterostopniowych baterii kondensatorów w miejsce dowolnego innego regulatora mocy biernej lub współczynnika mocy (z rodziny RC, ACM, eBR, RMB, MRM, RPR) wewnątrz baterii kondensatorów.


---------------------------------------- KONDENSATORY ENERGETYCZNE ----------------------------------------

 


w obudowie cylindrycznej

Kondensatory RTR-ENERGIA do kompensacji mocy biernej są nowoczesnymi, ekologicznymi kondensatorami suchymi. Nie posiadają toksycznych substancji. Zastosowana folia polipropyrenowa na napięcie podwyższone 440V ac powoduje, że w przypadku uszkodzenia kondensatory samodzielnie się naprawiają (samoregeneracja).w obudowie prostokątnej
Więcej
 

 

 

--------------------------------------------------- ANALIZATORY ---------------------------------------------------

 

Analizator trójfazowej sieci elektrycznej - PTR96 - jest nowoczesnym urządzeniem pomiarowym ponad 30 wielkości elektrycznych sieci trójfazowej.

Więcej

 

--------------------------------- AUTOMATYCZNE BATERIE KONDENSATOROWE ---------------------------------

 

Baterie kondensatorowe zbudowane są z nowoczesnych, ekologicznych kondensatorów energetycznych produkowanych przez renomowaną w dziedzinie kompensacji hiszpańską firmę RTR ENERGIA.

Więcej

 

-------------------------------------- SYSTEM KONTROLI ENERGII - VarMEN -------------------------------------

VarMEN - menadżer mocy biernej - umożliwia zdalną, kompleksową obsługę wszystkich baterii kondensatorów zainstalowanych na terenie przedsiębiorstwa oraz analizę zużycia mocy i energii.

System VarMEN składa się z regulatorów RC9-M (model 1,0,2,0,T,380,220), które mogą pełnić również funkcję niedrogich mierników wielkości elektrycznych oraz nadrzędnego komputera "Master" klasy IBM PC połączonych kablami komunikacyjnymi.

Całością procesu zarządza program VarMEN pracujący w środowisku Microsoft Windows.

Korzyści z użytkowania Systemu Kontroli Energii Biernej - VarMEN:

  • pełna kontrola i automatyczna diagnostyka baterii kondensatorów i wskazywanie uszkodzeń poszczególnych elementów baterii ( zabezpieczenia, styczniki, kondensatory, regulator) odpowiadająca kompletnemu przeglądowi baterii.
  • alarmowanie gdy bilans mocy biernej jest niekorzystny zanim będzie to dotkliwie wykazane na rachunku,
  • analiza wyników regulacji wskazująca słabe punkty systemu kompensacji energii biernej - pozwala optymalnie dostosować baterie do indywidualnych cech zakładu oraz reagować na wprowadzane w nim zmiany bez uciekania się do pomocy wyspecjalizowanych firm,
  • możliwość współpracy z innymi systemami kontroli energii elektrycznej np. KWMS
 
 
 
Copyright (c) Elektrokar Designed by